ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל

ניתוחים אלקטיביים, כאלה אשר אושרו ותואמו מראש עם ועל ידי חברת הביטוח,
מכוסים באופן מלא וישיר. ניתוח אשר אינם אלקטיביים, ולא תואמו מראש עם ועל ידי חברת
הביטוח, מכוסים עד לגובה תקרה מסוימת, המשתנה בין חברת ביטוח אחת לשנייה,
אולם לא מעל לסכום ששולם עבורם בפועל.

ביטוח למימון ניתוחים בחו"ל
בביטוחים למימון ניתוחים בחו"ל עומדת בפני המבוטח אפשרות הבחירה ברופא המנתח,
ברופא המרדים, במועד ובמקום ביצוע הניתוח בחו"ל.

ההוצאות המכוסות בביצוע ניתוח פרטי בחו"ל משתנות בין חברת ביטוח אחת לשנייה, אבל, לרוב
הן כוללות: התייעצות ברופא מומחה בישראל או בחו"ל, הטסה רפואית, במקרה הצורך - הבאת מנתח
מומחה לביצוע ניתוח בישראל, כיסוי שכרם של הרופא המנתח והרופא המרדים, הוצאות חדר ניתוח והוצאות אשפוז, עלויות בדיקה פתולוגית, שכר אחות מלווה פרטית או פיזיותרפיה פרטית בעת האשפוז, המשך טיפולים בישראל והנחה בביטוח נסיעות למלווה את המטופל.

כיסויים נוספים הקיימים לניתוחים גדולים - הוצאות טיסה ושהייתם של המבוטח ומלווה והוצאות החלמה.

 

כיסוי מורחב לניתוחים המתבצעים בישראל
בביטוחים למימון ניתוחים בארץ עומדת בפני המבוטח אפשרות הבחירה ברופא המנתח, ברופא המרדים, במועד ובבית החולים בו יבוצע הניתוח.

ההוצאות המכוסות בביצוע ניתוח פרטי בארץ משתנות בין חברת ביטוח אחת לשנייה, אבל, לרוב הן כוללות: התייעצות עם מנתח (לפני או אחרי ניתוח), ייעוץ רופא מומחה, תשלום שכר הרופא המנתח ומרדים פרטי, תשלום הוצאות האשפוז וחדר הניתוח בבית החולים הפרטי, עלויות בדיקה פתולוגית, שכר אחות מלווה פרטית או פיזיותרפיה בבית החולים.
 

כיסויים הנלווים לניתוחים - שרותי הסעה באמבולנס, טיפולי הפיזיותרפיה, לאחר ניתוח גדול - הוצאות החלמה במוסד הבראה (בית מלון) וריפוי בעיסוק. פיצוי כספי, אשר גובהו משתנה בין חברות הביטוח יכלול קצבה חודשית לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס B ופיצוי במקרים של מוות כתוצאה ישירה מהניתוח.

כיסויים נוספים הקיימים בפוליסות השונות - פיצוי כספי בשל האשפוז בעת מחלה, השתתפות כספית בטיפולי הפריית מבחנה, כיסוי לטיפולים בשיקום-דיבור, ניתוח לייזר בעיניים שמטרתו תיקון קוצר ראיה. כמו כן, חלק מהפוליסות כוללות כיסוי לבדיקות גנטיות שמטרתן אפיון והתאמת הטיפול, כולל הוצאות בדיקות גנטיות, ההתייעצות עם גנטיקאי וההתייעצות עם פרמקולוג.

כיסוי לטיפולים מחליפי-ניתוח המתבצעים בארץ או בחו"ל
טיפולים מחליפי ניתוח הינם טיפולים רפואיים שאינם ניתוח, ומטרתם להחליף את הניתוח שלו זקוק מבוטח, תוך כדי השגת תוצאות רפואיות דומות לאלה של ניתוח. כיסויים ביטוחיים כאלה, לרוב יכללו את ההתייעצות עם הרופא המומחה, שכרו של מבצע הטיפול החלופי, הוצאות חדר טיפולים והוצאות האשפוז.

חוששים מהעתיד?
אנחנו בתלפיות 360 עומדים לרשותכם לאורך כל הדרך - מבחירת תמהיל פוליסת הביטוח המתאימה עבורכם ועד לסיוע בקבלת הפיצוי המגיע לכם במקרה של תביעה.

ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם: