ביטוח לוועדי בתים

בכל שנה דנים בתי המשפט בישראל באלפי תביעות הכוללות נזקי רכוש וגוף ורכוש שנגרמו בשטחי בתים משותפים. תביעות אלה יכולות להגיע מצידם של דיירים, מבקרים או אנשים העובדים בשטח הבית המשותף (כמנקים, גננים וכד').

ניתן לפגוש את פוליסת הביטוח הזו תחת השמות ביטוח לוועדי בתים, ביטוח בית משותף, ביטוח בתים משותפים, ביטוח בנייני מגורים וכן הלאה.

 

הרכב פוליסת ביטוח לוועדי בתים

חבילת הפוליסה, לרוב, מתחלקת לשלושה רבדים שונים:
 

ביטוח צד שלישי - המכסה את דיירי הבניין המשותף ואנשים זרים, מפני פציעה או פגיעה שנגרמה בתחום הבית המשותף.

ביטוח חבות מעבידים לבית המשותף - המעניק הגנה לדיירי הבית המשותף מפני תביעות עובדים המועסקים על ידי ועד הבית בעבודות שונות. ביטוח זה איננו מחליף את התשלום למוסד לביטוח לאומי עבור העובדים, אלא בנוסף לו.

ביטוח מבנה לבית משותף - מכסה נזקים שנגרמו בזדון, בשוגג ונזקי שהם תוצאה של איתני הטבע בשטחי הבית המשותף. המיתוס כי לבניינים חדשים קיים ביטוח מבנה, בשל אחריות הקבלן למשך השנה הראשונה טעות ביסודו. אחריותו של הקבלן מתייחסת אך ורק למסירת מערכות תקינות ופועלות, ולא לתאונות או נזקים הנגרמים בבניין.

 

גרים בבית משותף? מעסיקים עובדים בתחזוקת הבניין?
אנחנו בתלפיות 360 עומדים לרשותכם לאורך כל הדרך - מבחירת תמהיל פוליסת הביטוח המתאימה עבורכם ועד לסיוע בקבלת הפיצוי המגיע לכם במקרה של תביעה.