ביטוח פנסיה/מנהלים

ביטוחי פנסיה ומנהלים נחשבים לביטוחים נפוצים ביותר בקהל ציבור בעובדים. לעיתים קרובות הם נכרכים, לפחות מחשבתית, האחד בשני, ודיונים רבים מתנהלים בסוגיה מי מהם עדיף.

פנסיה

מיועדת לעצמאים ולשכירים המעוניינים בהכנסה חודשית לאחר גיל הפרישה, הגנה ביטוחית
למקרה של אובדן כושר עבודה, והעברת פנסיית שארים במקרה של פטירתם. התמהיל נקבע
על פי התוכניות של חברות הביטוח השונות, אולם לרוב יכלול:

פנסיית זקנה - קצבה חודשית קבועה מיום הפרישה

פנסיית נכות - קצבה חודשית עד לתקרה מסוימת של השכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.

פנסיית שארים - קצבה חודשית לבן/בת הזוג של המבוטח ולילדיו במקרה של פטירת המבוטח.

 

פנסיה משלימה

מיועדת לאוכלוסייה המעוניינת ברכישת פנסיה עתידית על ידי הפקדת סכום חד-פעמי ללא תקרת הפקדות, לאוכלוסייה המבוגרת שמכוח הצטרפותה בגיל מבוגר יחסית לא תגיע לסכום הפנסיה הרצוי ולשכירים בעלי שכר גבוה (מעל לפעמיים מהשכר הממוצע במשק), אשר מעוניינים שיתרת שכרם תיועד לחיסכון בקופת גמל משלמת לקצבה.

גם כאן, התמהיל נקבע על פי התוכניות של חברות הביטוח השונות, אולם לרוב יכלול:

פנסיית זקנה - קצבה חודשית קבועה מיום הפרישה

פנסיית נכות - קצבה חודשית עד לתקרה מסוימת של השכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.

פנסיית שארים - קצבה חודשית לבן/בת הזוג של המבוטח ולילדיו במקרה של פטירת המבוטח.

 

ביטוחי מנהלים

גם ביטוחי מנהלים מורכבים מאותם שלושה הרכיבים המרכיבים את תוכנית הפנסיה (זקנה, נכות ושארים), אולם קיימים ביניהם מספר הבדלים קונספטואליים בולטים:

  • בביטוח מנהלים קיימת גמישות רבה יותר בקביעת סכומי הביטוח במקרי נכות או מוות

  • ביטוח מנהלים מבוסס על חוזה בין המבטח למבוטח, בעוד קרן פנסיה מנוהלת על בסיס תקנון הניתן לשינוי על ידי החברה המנהלת באישור האוצר.

  • בקרן פנסיה קיים ביטוח הדדי, משמעות הדבר היא כי העמיתים חשופים להשפעותיה של תשואה דמוגרפית שלילית או חיובית. בביטוח מנהלים - כל מבוטח בפני עצמו.

  • למבוטח בביטוח מנהלים עומדת הזכות לקבוע את המוטבים למקרה מוות (השארים), בקרנות פנסיה אין יכולת כזו והם מוגדרים בתקנון - בן/בת זוג, ילד והורה.

 

עדיין מבולבלים בין פנסיה לביטוח מנהלים?
אנחנו בתלפיות 360 עומדים לרשותכם לאורך כל הדרך - מבחירת תמהיל פוליסת הביטוח המתאימה עבורכם ועד לסיוע בקבלת הפיצוי המגיע לכם במקרה של תביעה.

ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם: