ביטוח קבלנים

קבלנים חשופים לסיכונים רבים לאורך תקופת פרויקט בניה וסיכונים אלה מתפרשים על מגוון רחב של נושאים ומגיעים ממקורות שונים: נזקים למבנה, תאונות עבודה הקורות לעובדים בשטח ואף נזקים לצד שלישי. פוליסת ביטוח קבלנים נועדה כדי להעניק לקבלני וליזמים את המענה המתאים לצרכיהם.

 

הרכב פוליסת ביטוח קבלנים

רוב הפוליסות מחולקות לשלושה חלקים עיקריים: ביטוח רכוש, ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים. בנוסף להם, קיימות הרחבות נוספות, על פי צרכי הקבלנים. למשל, כיסוי נגד נזקי טרור, ביטוח לציוד כבד, ביטוח רכוש הנמצא באחריות הקבלן, ביטוח אחריות מקצועית וכד'.

 

פוליסת ביטוח קבלנים פתוחה

קבלנים שמבצעים עבודות ביותר מפרויקט/אתר אחד, יכולים לרכוש פוליסה פתוחה , החוסכת מהם את הצורך לרכוש פוליסה נפרדת לכל פרויקט. פוליסה זו נערכת, ברוב המקרים, לאורך תקופה של שנה, ומכסה את כל הפרויקטים המבוצעים בתקופה זו. במהלך תקופה זו, ברוב הפוליסות, על הקבלן להודיע לחברת הביטוח על תחילתו של כל פרויקט חדש, בתוך פרק הזמן המקסימלי שנקבע על ידי הסוכן או החברה המבטחת.

יש לכם שאלות ?
ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם: