ביטוח עסק

ניהול עסק הינו מלאכה מורכבת, גם ללא החשש שמא יקרה משהו לציוד שברשותכם, שמא העסק ייפרץ ובמהלך הפריצה ייגרם נזק למבנה, שמא יחליט לקוח לא מרוצה לתבוע אתכם. ישנם סיכונים רבים המשותפים לכל בעלי העסקים, ועם זאת, לכל תחום עיסוק ישנם סיכונים אחרים להם הוא חשוף. לכן, ניתן למצוא (או לתפור על פי הצורך) ביטוח עסקי מתאים לכל עסק, על פי תחומו, אופיו, פעילותו, לקוחותיו, עובדיו וכן הלאה.

 

בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, כיום יש יותר ויותר פוליסות ספציפיות לעסק. בעיקרון, רוב הפוליסות כוללות את הרכיבים הבסיסיים, כגון כיסוי למבנה, לתכולה , לנזקים לצד ג', אחריות מעבידים וכד', אולם יש להתאים לכל עסק את הפליסה המתאימה לו על פי הצרכים ועל פי אופי העסק.

 

ביטוח אחריות מקצועית -
מתאים ללקוחות החשופים לתביעות אחריות מקצועית ותביעות ייחודיות נוספות. ברוב המקרים פוליסה כזו תכלול כיסוי ביטוח אחריות מקצועית (על פי פקודת הנזיקין), הרחבת הוצאות ההגנה בתביעה ובהליכים פליליים, הרחבת אובדן מסמכים, הרחבת אי יושר עובדים (במקרים בהם מועסקים בעסק עובדים נוספים), הרחבת הוצאת דיבה וכן הלאה.

 

ביטוח מקצועי לקליניקות ומרפאות -
מיועד לקליניקות הפרטיות, המרפאות הרפואיות הפרטיות והמרפאות הווטרינריות הפרטיות. לרוב, מכילה הפוליסה הבסיסית כיסוי למבנה ותכולה (עם הפרדה לציוד ומכשור מתקדם), ביטוח חבות מעבידים, כיסוי כלפי צד שלישי וכד'.

 

ביטוח לחנויות -
מתאימה לרוב סוגי החנויות, חוץ מחנויות תכשיטים שאינן נכללות בביטוח זה, אלא נדרשות לפוליסה שונה. מכילות כיסוי למבנה (כולל הרחבות כמו כיסוי לשבר שלטים וזכוכית), כיסוי לתכולת החנות (עם אופציה להרחבות כמו כיסוי לעליה בערך המלאי) וכן הלאה. עשויה להיות מותנית בדרישה לביצוע סקר וקיום אמצעי מיגון.

ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם