ביטוח סיעודי

מצב סיעודי הוא מצב בו האדם זקוק להשגחה בשל תשישות הנפש (אלצהיימר, למשל), או שאיננו מסוגל לביצוע חלק גדול או את כל הפעולות היומיומיות הבסיסיות. הגדרת המצב הסיעודי נעשית בכפוף להגדרות ולהערכה תפקודית, המבוצעת ע"י הגופים המוסמכים לכך. חלק גדול מהמקרים הסיעודיים נוגעים למטופלים בגיל זקנה, אולם אין הדבר מחויב המציאות.

מהן עלויות הטיפול באדם המוגדר כמטופל סיעודי?

עלות הטיפול באדם במצב סיעודי משתנה בהתאם לגורם המצב, גילו של המטופל ובמיקום שהייתו.
כאשר מטופל שוהה בביתו, העלות החודשית הנדרשת לסיוע יומיומי נעה בין 7,000 ש"ח ל-10,000 ₪,
ובמקרים בהם נדרשת השגחה רציפה של 24/7, העלויות אף גבוהות יותר. עלויות אלה מורכבות מהעסקת המטפל/ת הצמוד, הוצאות המחייה, חיתולים למבוגרים ותרופות (במידת הצורך). עלויות אשפוז במוסד סיעודי פרטי משתנות על פי המוסד עצמו, ויכולות להגיע אף ל-20,000 ₪ בחודש.

על-פי הוראות המפקח על הביטוח שנכנסו לתוקפן בשנת 2013, כדי שיתקיים פוליסת סיעוד תקפה, לפחות באחד משתי הצורות הבאות:

מצבו הבריאותי ותפקודו של המבוטח ירודים (יכולות להיות לכך סיבות שונות) והמבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו, לפחות 50% מכל פעולה מתוך שלוש פעולות הכלולות בשש הפעולות הבסיסיות הידועות כ-ADL (Living Daily of Activities).

מצבו הבריאותי ותפקודו של המבוטח ירודים בשל "תשישות נפש" שאובחנה ונקבעה על-ידי רופא מומחה בתחום (אלצהיימר, דמנציה וכד').

 

כיסויי ביטוחי - מה חייבים לבדוק?

הכיסוי הביטוחי מוענק למבוטח בפוליסות סיעוד כגמלה חודשית, לה זכאי המבוטח בתום תקופת המתנה מהמועד בו הוגדר כסיעודי. הנתונים המשתנים בין חברות הביטוח הם הגוף הקנה הכרה במצב המבוטח, תנאי הפוליסה (הסכום החודשי), תקופת ההמתנה ותקופת תשלום תגמולי הביטוח. אלה הם הגורמים העיקריים אותן יש להשוות בין פוליסות של חברות ביטוח שונות המוצעות לכם.

 

חוששים להפוך לנטל על משפחתכם? אנחנו בתלפיות 360 עומדים לרשותכם לאורך כל הדרך - מבחירת תמהיל פוליסת הביטוח המתאימה עבורכם ועד לסיוע בקבלת הפיצוי המגיע לכם במקרה של תביעה.

ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם: