ביטוח תרופות

כידוע, לא כל התרופות נמצאות בסל הבריאות, ובחלק מהמקרים, אף מדובר בתרופות
שקשה להשיגן.

הכיסוי משתנה בין חברות הביטוח השונות, אולם לרוב יתייחס לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ומאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל ובמקומות נוספים בעולם), תרופות הכלולות בסל הבריאות אך התוויתן בסל הבריאות אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, תרופות המוגדרות כ--OFF LABEL (תרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח) ותרופות יתום (תרופות המיועדות לטיפול במחלות נדירות). סכום הביטוח המרבי משתנה בין חברות הביטוח ומתחדש אחת לתקופה, בהתאם לתנאי הפוליסה. תנאי ההשתתפות העצמית והכיסויים הנוספים אף הם משתנים בין חברת ביטוח אחת לשנייה.

תרופות מיוחדות בהתאמה גנטית אישית

סעיף זה, לרוב, מופיע כנספח הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטית ומעניק כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, גם כאשר אינן, בהכרח, מאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.

הוא מתייחס למצבים אפשריים בהם:

מצבים רפואיים מסכני חיים ניתנה קביעתו של רופא מומחה בכיר הנוגעת ליעילות ממשית של התרופה, על בסיס שני פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים

קיים אישור לייבוא התרופה על פי תקנה 29 א‘ 3לתקנות הרוקחים

יעילותה של התרופה למצבו הרפואי של המבוטח נמצאה על בסיס בדיקה גנטית

 

סכום הביטוח המרבי, ההשתתפות העצמית והכיסויים הנוספים משתנים בין חברת ביטוח אחת לחברתה.

 

חוששים מהעתיד?
אנחנו בתלפיות 360 עומדים לרשותכם לאורך כל הדרך - מבחירת תמהיל פוליסת הביטוח המתאימה עבורכם ועד לסיוע בקבלת הפיצוי המגיע לכם במקרה של תביעה.

ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם: