ביטוח דירה/בית

בסיסה של כל פוליסת ביטוח לדירה היא בפוליסה ה"תקנית", אשר תנאיה מוכתבים ע"י משרד האוצר ומשתנים מעת לעת (השינוי האחרון לה חל ביולי 2015 וכלל הכנסת סעיפים שמטרתם לשפר כיסויה הביטוחי לטובתם של המבוטחים). הפוליסה התקנית מהווה את תנאי הסף הביטוחי, שממנו אין רשאיות חברות הביטוח לגרוע, אלא רק להוסיף. שני הכיסויים הבסיסיים הכלולים בה הם ביטוח המבנה וביטוח תכולת הדירה וניתן לרכוש את שני הביטוחים או רק אחד מהם.

 

ביטוח מבנה

מבנה דירה, בלשון הפוליסה התקנית, כולל את כל הרכיבים שהינם מחוברים למבנה באופן קבוע: המרפסת, סוגי הצנרת השונים, מתקני הביוב והאינסטלציה, מערכות ומתקני החימום והקירור (כהסקה, מערכות סולאריות לחימום ומערכות מיזוג אוויר), דוודים, תשתיות טלפון וחשמל קבועות, ורכיבים נוספים (כשער, גדר או דרך מרוצפת השייכת לדירה).

 

הנזקים המכוסים על ידי ביטוח מבנה דירה

ביטוח מבנה דירה מכסה נזקים כתוצאה מאיתני מזג האוויר (ברק, רעם, שלג, ברד או רוח שמהירותה מעל ל-30 קשר), שיטפון/הצפה שמקורם חיצוני, שריפה או פיצוץ, נפילת כלי טיס או בום על-קולי הנגרם על ידי כלי טיס, התנגשות של כלי רכב במבנה, פעולות זדון (עם רשימה של מקרים חריגים שאינם מכוסים), נזקים במהלך גניבה, שוד, פריצה (או ניסיון לביצועם) ורעידת אדמה (במידה והמבוטח לא ויתר על סעיף כיסוי זה). ביטוח מבנה איננו מכסה נזקים כתוצאה מחדירת גשם דרך הקירות או התקרה.

 

​ביטוח תכולת דירה

תכולה דירה בלשון הפוליסה התקנית נחשבת לכל דבר או חפץ הנמצאים בשטח הדירה, אשר הינם בבעלותו, בחזקתו או באחריותו של המבוטח בפוליסה או של מי מבני משפחתו. ישנן החרגות בפוליסה לפריטים שאינם מכוסים בה (זהב , כסף ומתכות יקרות כשהן במצבן הגולמי, אבנים יקרות שאינו משובצות בתכשיטים וכן הלאה).

 

הנזקים המכוסים על ידי ביטוח תכולת דירה

ביטוח תכולת דירה מכסה את תכולת הדירה מפני נזקים הזהים לסיכונים הכלולים בביטוח מבנה דירה.

 

לפי החלטת חברת הביטוח היא עשויה לפצות את המבוטח באחת משלוש הדרכים: היא תתקן בפועל את הנזק שנגרם (לתכולה או לדירה), תשלם את ערך הנזק, או תחליף את התכולה/חלק בדירה בפריטים זהים באיכותם.

יש לכם שאלות ?
ליצירת קשר -השאירו לנו את פרטיכם: